Polityka prywatności

Administracja witryny Toolgreen.eu jest zobowiązana do zachowania prywatności w Internecie. Przykładamy dużą wagę do zabezpieczenia danych, które nam przekazałeś. Nasza polityka prywatności opiera się na ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej. Cele, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, to: poprawa naszej usługi, komunikacja z odwiedzającymi tę stronę, prezentowanie informacji wymaganych przez użytkownika, świadczenie usług związanych ze specjalizacją strony oraz inne działania wymienione poniżej.

Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko za Twoją dobrowolną zgodą. Za Twoją zgodą możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail,. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem Unii Europejskiej i Litwy.

Przechowywanie, modyfikacja i usuwanie danych

Użytkownik, który przekazał Toolgreen.eu swoje dane osobowe, ma prawo do ich zmiany i usunięcia, a także prawo do odwołania umowy na przetwarzanie danych. Czas, w którym będą przechowywane Twoje dane osobowe: czas, w którym dane osobowe są wykorzystywane, co jest niezbędne do głównej działalności witryny. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych administracja witryny trwale je usunie. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z administracją na: toolgreen.eu/kontaktai/. Będziemy mogli przekazywać Twoje dane stronom trzecim wyłącznie za Twoją dobrowolną zgodą. Jeśli dane zostały przekazane stronie trzeciej, która nie jest powiązana z naszą organizacją, nie możemy wprowadzić żadnych zmian w tych danych.

Przetwarzanie odwiedzin danych technicznych

Zapisy dotyczące twojego adresu IP, czasu wizyty, ustawień przeglądarki, systemu operacyjnego i innych informacji technicznych są zapisywane w bazie danych podczas odwiedzania Toolgreen.eu. Dane te są niezbędne do prawidłowego wyświetlania treści witryny. Nie można zidentyfikować osoby odwiedzającej, która korzysta z tych danych.

Dane osobowe dzieci

Jeśli jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem nieletniego dziecka i wiesz, że dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami pod adresem: toolgreen.eu/pl/kontakty/. Zabrania się wprowadzania danych osobowych niepełnoletnich użytkowników bez zgody rodziców lub prawowitych opiekunów.

Przetwarzanie plików cookie

Używamy plików cookie w celu prawidłowego wyświetlania zawartości strony i dla wygody przeglądania Toolgreen.eu. Są to małe pliki, które są przechowywane na twoim urządzeniu. Pomagają stronie zapamiętać informacje o tobie, na przykład w jakim języku korzystasz ze strony i które strony już otworzyłeś. Informacje te będą przydatne podczas następnej wizyty. Dzięki plikom cookie przeglądanie witryny staje się znacznie wygodniejsze. Możesz dowiedzieć się więcej o tych plikach tutaj. Możesz samodzielnie skonfigurować odbiór i blokowanie plików cookie w przeglądarce. Brak możliwości otrzymania plików cookie może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych przez inne usługi

Ta strona korzysta z usług internetowych stron trzecich, które wykonują gromadzenie danych, niezależnie od nas. Usługi takie obejmują:,.

Dane gromadzone przez te usługi mogą być przekazywane innym usługom w ramach tych organizacji. Mogą wykorzystywać dane do personalizacji reklam własnej sieci reklamowej. Możesz dowiedzieć się o umowach użytkowników tych organizacji na ich stronach internetowych. Możesz również odmówić ich gromadzenia danych osobowych. Na przykład dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics można znaleźć tutaj. Nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym organizacjom ani usługom, które nie są wymienione w niniejszej polityce prywatności. W drodze wyjątku gromadzone dane mogą być przekazywane na zgodny z prawem wniosek organów państwowych, które są upoważnione do żądania takich informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa Toolgreen.eu może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są pod naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych stron internetowych. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny, jeśli taka polityka istnieje.

Zmiany w polityce prywatności

Od czasu do czasu nasza witryna Toolgreen.eu może aktualizować naszą politykę prywatności. Informujemy o wszelkich zmianach w polityce prywatności umieszczonej na tej stronie. Monitorujemy wszelkie zmiany ustawodawstwa związane z danymi osobowymi w Unii Europejskiej i na Litwie. Jeśli podałeś jakiekolwiek dane osobowe na naszej stronie, poinformujemy Cię o zmianach w naszej polityce prywatności. Jeśli Twoje dane osobowe, a dokładniej dane kontaktowe zostały wprowadzone nieprawidłowo, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Informacje zwrotne i klauzule końcowe

Możesz skontaktować się z administracją Toolgreen.eu w sprawie pytań związanych z polityką prywatności na: toolgreen.eu/pl/kontakty/ lub wypełniając formularz kontaktowy określony w odpowiedniej sekcji tej strony. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą polityką prywatności